Who to Call
Emergency, Non-Emergency and Dolen County Goverment Service Numbers
Policja
ul. Józefa Rymera 1, 43-190 Mikołów
Police
Pogotowie energetyczne
Emergency
Pogotowie ratunkowe
ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów
Emergency
Pogotowie gazowe
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
Emergency
Pogotowie wodne
Emergency
Zarządzanie kryzysowe
MON-FR 10-18
(32) 326 04 30
Zarządzanie kryzysowe
ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów
Community
Urząd Gminy
MON-FR 10-18
(32) 218 70 00
Urząd Gminy
ul. Główna 133, 43-175 Wyry
Community
Dom Kultury
MON-FR 10-18
(32) 218 70 00
Dom Kultury
ul. Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń
Culture
Biblioteka Gostyń
MON-FR 10-16
(32) 218 75 23
Biblioteka Gostyń
ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń
Culture
Biblioteka Wyry
MON-FR 10-17
(32) 218 72 73
Biblioteka Wyry
ul. Główna 58, 43-175 Wyry
Culture
Szkoła Podstawowa w Wyrach
ul. Puszkina 10, 43-175 Wyry
School
Szkoła Podstawowa w Gostyni
ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń
School
Przedszkole w Gostyni
MON-FR 08-18
(32) 218 76 55
Przedszkole w Gostyni
ul. Pszczyńska 366a, 43-176 Gostyń
Kindergarden
Przedszkole w Wyrach
MON-FR 08-18:30
(32) 778 24 40
Przedszkole w Wyrach
ul. Puszkina 10a, 43-175 Wyry
Kindergarden
Przedszkole w Gostyni
MON-FR 08-17:30
(32) 218 76 55
Przedszkole w Gostyni
ul. Pszczyńska 366a, 43-176 Gostyń
Kindergarden
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
MON-FR 08-17:30
(32) 323 02 38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 107, 43-175 Wyry
Community
Zakład Gospodarki Komunalnej
MON-FR 09-18:00
(32) 218 72 42
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wagonowa 35, 43-175 Wyry
Other
NZOZ Wyrmed
ul. Tysiąclecia 5, 43-175 Wyry
Healthcare
NZOZ Gosmed
ul. Rybnicka 2, 43-176 Gostyń
Healthcare
Straż pożarna
ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów
Fire Brigade
OSP Gostyń
ul. Pszczyńska 296, 43-176 Gostyń
Fire Brigade
OSP Wyry
ul. Pszczyńska 76, 43-175 Wyry
Fire Brigade
Urząd Pocztowy
MON-FR 08-21
SAT-SUN 10-19
(32) 218 71 66
Urząd Pocztowy
ul. Główna 58, 43-175 Wyry
Post Office
Apteka Gostyń
MON-FR 08-21
SAT 10-16
(32) 218 76 22
Apteka Gostyń
ul. Pszczyńska 368, 43- 176 Gostyń
Pharmacy
Apteka Wyry
MON-FR 08-20
SAT 10-16
(32) 218 72 46
Apteka Wyry
ul. Tysiąclecia 3, 43-175 Wyry
Healthcare
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Chopina 8, 43- 170 Łaziska Górne
Community